ชุมพร
เมืองชุมพร
ท่าแซะ
ปะทิว
บางสน
ทะเลทรัพย์
สะพลี
ชุมโค
ดอนยาง
ปากคลอง
เขาไชยราช
เกาะร้านเป็ด
เกาะร้านไก่
เกาะรัง
เกาะชีกง
เกาะเอียง
เกาะยอ
เกาะพระ
เกาะไข่
หลังสวน
ละแม
พะโต๊ะ
สวี
ทุ่งตะโก

อำเภอปะทิว

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ชุมพร

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 ตำบล , 49 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล บางสน , ทะเลทรัพย์ , สะพลี , ชุมโค , ดอนยาง , ปากคลอง , เขาไชยราช , เกาะร้านเป็ด , เกาะร้านไก่ , เกาะรัง , เกาะชีกง , เกาะเอียง , เกาะยอ , เกาะพระ , เกาะไข่

จำนวนประชากรใน อำเภอปะทิว
  จำนวนหลังคาเรือน : 11,432 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 33,449 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 3,763 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 2,038 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,134 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 421 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 145 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 6,982 คน   จำนวนผู้พิการ : 289 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอปะทิว
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 15 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 32 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 12 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 28 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 22 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 8 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 14 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 1 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 24 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 156 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอปะทิว
 
ต.บางสน   86160    
ต.ทะเลทรัพย์   86160    
ต.สะพลี   86230    
ต.ชุมโค   86160    
ต.ดอนยาง   86210    
ต.ปากคลอง   86210    
ต.เขาไชยราช   86210    
ต.เกาะร้านเป็ด      
ต.เกาะร้านไก่      
ต.เกาะรัง      
ต.เกาะชีกง      
ต.เกาะเอียง      
ต.เกาะยอ      
ต.เกาะพระ      
ต.เกาะไข่      

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()