ชุมพร
เมืองชุมพร
ท่าแซะ
ปะทิว
หลังสวน
ละแม
พะโต๊ะ
สวี
นาโพธิ์
สวี
ทุ่งระยะ
ท่าหิน
ปากแพรก
ด่านสวี
ครน
วิสัยใต้
นาสัก
เขาทะลุ
เขาค่าย
เกาะทองแก้ว
เกาะมัดหวายใหญ่
เกาะมัดหวายน้อย
เกาะแรด
เกาะกระ
เกาะแมว
เกาะหนู
เกาะกุลา
เกาะยูง
เกาะบาตร์
เกาะแกลบ
ทุ่งตะโก

อำเภอสวี

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ชุมพร

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 22 ตำบล , 89 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล นาโพธิ์ , สวี , ทุ่งระยะ , ท่าหิน , ปากแพรก , ด่านสวี , ครน , วิสัยใต้ , นาสัก , เขาทะลุ , เขาค่าย , เกาะทองแก้ว , เกาะมัดหวายใหญ่ , เกาะมัดหวายน้อย , เกาะแรด , เกาะกระ , เกาะแมว , เกาะหนู , เกาะกุลา , เกาะยูง , เกาะบาตร์ , เกาะแกลบ

จำนวนประชากรใน อำเภอสวี
  จำนวนหลังคาเรือน : 10,943 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 39,064 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 4,359 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 3,064 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,166 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 360 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 69 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 9,308 คน   จำนวนผู้พิการ : 379 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอสวี
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 9 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 41 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 7 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 32 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 18 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 7 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 2 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 4 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 28 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 148 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอสวี
 
ต.นาโพธิ์   86130    
ต.สวี   86130    
ต.ทุ่งระยะ   86130    
ต.ท่าหิน   86130    
ต.ปากแพรก   86130    
ต.ด่านสวี   86130    
ต.ครน   86130    
ต.วิสัยใต้   86130    
ต.นาสัก   86130    
ต.เขาทะลุ   86130    
ต.เขาค่าย   86130    
ต.เกาะทองแก้ว      
ต.เกาะมัดหวายใหญ่      
ต.เกาะมัดหวายน้อย      
ต.เกาะแรด      
ต.เกาะกระ      
ต.เกาะแมว      
ต.เกาะหนู      
ต.เกาะกุลา      
ต.เกาะยูง      
ต.เกาะบาตร์      
ต.เกาะแกลบ      

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()